Strona główna

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 
1 września 2016 r. na sali gimnastycznej 
Szkoła Podstawowa :  
klasy I-III  godz. 9:30
klasy IV-VI  godz. 9:00
Gimnazjum:
klasy I-III  godz. 9:00
Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego sprawowana będzie 
1 września 2016 r. o godz. 8:00 w Zamojskiej Katedrze. 
Po zakończeniu Mszy św. będzie możliwość poświęcenia tornistrów i przyborów szkolnych.

 

 


Wyprawka szkolna

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzeniem Nr 143/2016 Prezydenta Miasta Zamość

z dnia 25 sierpnia 2016 r.ustala się do dnia  6 września 2016 r.

Wnioski należy składać w pokoju nr 106 (I piętro na terenie gimnazjum)

Do dofinansowania uprawnieni są uczniowie kl. VI szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Druki do pobrania na stronie internetowej szkoły bądź w pokoju Nr 106.

Wymagana jest kopia aktualnego orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

wniosek - pobierz...

regulamin - zabacz ...


Wykaz podręczników 2016_2017 klasa 1-5 Szkola Podstawowa - zobacz .......

 

Wykaz podręczników 2016_2017 klasa 6 Szkola Podstawowa- zobacz .......


Informacja o naborze do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość na rok szkolny 2016/17 czytaj całość...


UCHWAŁA NR XIV/177/2015 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość. czytaj całość ....


Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalania na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli miejskich i szkół podstawowych czytaj całość …


Szkoła Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w centrum Miasta, na Osiedlu Planty przy ulicy Peowiaków 30 A, w budynku wspólnie użytkowanym z Gimnazjum Nr7, ale w wyodrębnionej części z osobnym wejściem i oddzielnymi szatniami. Mamy przed szkołą zielone tereny, niedaleko park i ładny widok na Starówkę. W Szkole znajdują się przyjemne sale lekcyjne, kolorowe korytarze, duża i mała sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej z siłownią, biblioteka i pracownia komputerowa. Oferujemy naukę w klasach masowych i w klasach integracyjnych.

Oferta szkoły

   

All Rights Reserved J.G. 2013