Strona główna


Informujemy, że w czasie ferii zimowych, od 23.01.2017r. do 27.01.2017r. w naszej szkole organizowane będą zajęcia.

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 16.00.

Zajęcia sportowe dla uczniów (od klasy IV) w godzinach 10.00 - 12.00.

W pierwszym tygodniu ( 16.01.2017r. – 20.01.2017r. ) ferii zajęcia będą odbywały się w szkołach:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 7

Szkoła Podstawowa Nr 3


OGŁOSZENIE !!!

Wypłata stypendium socjalnego
od dnia 06 grudnia 2016r. w pokoju

nr 106 (gimnazjum) w godzinach
9.00 - 14.30.

Ostateczny termin rozliczenia upływa dnia 23 grudnia 2016r.


 

Mamy się czym pochwalić...

W maju 2016 r. Lubelskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło ewaluację zewnętrzną w naszej szkole. Badaniu poddano planowanie procesów edukacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji.

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów i jest adekwatne do ich potrzeb oraz specyfiki szkoły, w tym uczniów niepełnosprawnych. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i wysokim.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji:

Proces edukacyjny w szkole oraz stosowane metody pracy są odpowiednie do potrzeb uczniów. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym oraz poziomie wysokim.

zobacz cały raport ...


Wykaz podręczników 2016_2017 klasa 1-5 Szkola Podstawowa - zobacz .......

Wykaz podręczników 2016_2017 klasa 6 Szkola Podstawowa- zobacz .......


Szkoła Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w centrum Miasta, na Osiedlu Planty przy ulicy Peowiaków 30 A, w budynku wspólnie użytkowanym z Gimnazjum Nr7, ale w wyodrębnionej części z osobnym wejściem i oddzielnymi szatniami. Mamy przed szkołą zielone tereny, niedaleko park i ładny widok na Starówkę. W Szkole znajdują się przyjemne sale lekcyjne, kolorowe korytarze, duża i mała sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej z siłownią, biblioteka i pracownia komputerowa. Oferujemy naukę w klasach masowych i w klasach integracyjnych.

Oferta szkoły

   

All Rights Reserved J.G. 2013