Strona główna


Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.

klasy IV-VII szkoły podstawowej godz. 9:00
klasy I-III - godz. 10:00


Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego - zobacz...

Zaproszenie do zapisów do Szkoły Podstawowej - zobacz...

Informator dla rodzica - zobacz...


Mamy się czym pochwalić...

W maju 2016 r. Lubelskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło ewaluację zewnętrzną w naszej szkole. Badaniu poddano planowanie procesów edukacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji.

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów i jest adekwatne do ich potrzeb oraz specyfiki szkoły, w tym uczniów niepełnosprawnych. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i wysokim.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji:

Proces edukacyjny w szkole oraz stosowane metody pracy są odpowiednie do potrzeb uczniów. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym oraz poziomie wysokim.

zobacz cały raport ...


Wykaz podręczników 2016_2017 klasa 1-5 Szkola Podstawowa - zobacz .......

Wykaz podręczników 2016_2017 klasa 6 Szkola Podstawowa- zobacz .......


Szkoła Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w centrum Miasta, na Osiedlu Planty przy ulicy Peowiaków 30 A, w budynku wspólnie użytkowanym z Gimnazjum Nr7, ale w wyodrębnionej części z osobnym wejściem i oddzielnymi szatniami. Mamy przed szkołą zielone tereny, niedaleko park i ładny widok na Starówkę. W Szkole znajdują się przyjemne sale lekcyjne, kolorowe korytarze, duża i mała sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej z siłownią, biblioteka i pracownia komputerowa. Oferujemy naukę w klasach masowych i w klasach integracyjnych.

Oferta szkoły

   

All Rights Reserved J.G. 2013